SYSTEMEN

Open, dynamisch en efficiënt

Een circulaire verpakkingseconomie staat of valt met een intense samenwerking doorheen de keten. Efficiënte basisscenario’s en performante systemen moeten het voor iedereen zo eenvoudig mogelijk maken om mee te werken aan een duurzamere toekomst.

Gebruiksgemak voor de burger

De huis-aan-huisinzameling was een sleutelfactor in het succes van de PMD-inzameling. Het eenvoudige basisscenario maakte het voor elke burger gemakkelijk om deel te nemen en staat vandaag nog altijd garant voor een maximale participatie. Met de nieuwe blauwe zak wordt sorteren alleen maar eenvoudiger. Dezelfde filosofie hanteren we ook voor het buitenshuis sorteren. Want waarom zou sorteren op het werk, onderweg of als bezoeker van een festival niet even gemakkelijk kunnen zijn als thuis?

Deel dit artikel

Investeren in duurzame recyclage

De komende jaren wordt volop geïnvesteerd in nieuwe infrastructuur om de extra verpakkingen die we via de blauwe PMD-zak inzamelen op een duurzame manier te sorteren en recycleren. De sorteercentra worden volledig vernieuwd en uitgerust met geavanceerde technologie om zoveel mogelijk verpakkingen uit te sorteren. Samen met onze partners stimuleren we ook de afzetmarkten voor de gerecycleerde materialen, zodat we ze kunnen inzetten in nieuwe producten. Tegelijk geven we onze leden een duwtje in de juiste richting met de verdere eco-modulatie van de Groene Punt-tarieven. Hoe beter recycleerbaar hun verpakkingen, hoe minder ze betalen.

“De invoering van de nieuwe blauwe zak is bijzonder goed onthaald door onze inwoners. We noteren nu al een aanzienlijke stijging van de ingezamelde materialen. Maar het werk is nog niet af. We moeten voldoende aandacht blijven hebben voor het voorkomen van verpakkingsafval en een hoogwaardige recyclage van de extra verpakkingen.”

Bart Descamps, Verko

Transparante en betrouwbare gegevens

Bij de inzameling en recyclage zijn verschillende partijen betrokken: lokale overheden, intercommunales, ophalers, sorteercentra en recyclagebedrijven. Dankzij efficiënte processen en monitoring krijgen we een beter zicht op de materiaalstromen van bij het begin van de keten en heeft iedereen altijd toegang tot de juiste en meest recente gegevens. Zo bieden we niet alleen een verhoogde transparantie, maar ook een betrouwbare basis om beslissingen te nemen. Daarnaast werken we aan een vereenvoudigde aangifte voor leden en zetten we onze strijd tegen de freeriders verder, zodat iedereen een eerlijke bijdrage levert aan het systeem.

“Als drijvende kracht achter de circulaire verpakkingseconomie is het onze plicht om processen en opvolgsystemen uit te bouwen die alle partijen ondersteunen bij het invullen van hun rol. Betrouwbare gegevens, een maximale transparantie en een minimum aan administratie zijn daarin cruciaal.”

Laurence Havrenne, Fost Plus

Deel dit artikel