OUT-OF-HOME

Overal even goed
sorteren als thuis

Thuis hebben we de goede gewoonte om ons verpakkingsafval netjes te sorteren. Maar zodra we de voordeur achter ons dichttrekken, doen we dat veel minder. Onderweg en op het werk kan en moet het beter.

We leven steeds meer on-the-go

We brengen een steeds groter deel van onze tijd buitenshuis door. Dat heeft een grote impact op ons consumptiepatroon, en helaas ook op het milieu en de openbare netheid. We worden op steeds meer plaatsen geconfronteerd met verpakkingsafval. Bovendien gaan heel wat waardevolle materialen verloren omdat ze niet gesorteerd worden of, nog erger, omdat ze op straat terechtkomen.

Deel dit artikel

“Er ligt een enorme kans om Belgen buitenshuis even goed te laten sorteren als in hun vertrouwde thuisomgeving. Dat pakken we aan met een zeer gerichte aanpak, en een intense samenwerking met alle betrokken partijen.”

Steven Boussemaere, Fost Plus

Ingezamelde hoeveelheden verdubbelen

Fost Plus wil de hoeveelheid PMD-verpakkingen die buitenhuis ingezameld worden tegen 2023 verdubbelen naar 26.000 ton. Een ambitieuze doelstelling, die een gerichte en gecoördineerde aanpak vraagt. We werken daarbij op verschillende fronten. Zo ontwikkelen we nieuwe incentives en vergoedingssystemen voor het inzamelen en sorteren van verpakkingen op de werkplaats. Via een doelgroepgerichte aanpak ondersteunen we steeds meer jeugdbewegingen, scholen, sportcentra, recreatiedomeinen en vele andere doelgroepen bij het invoeren van een selectieve inzameling. Daarnaast lopen ook verschillende testprojecten – onder meer in bioscoopzalen en op snelwegparkings – waarbij we het effect van bepaalde maatregelen op de hoeveelheid en de kwaliteit van het ingezamelde verpakkingsafval testen.

“De toenemende on-the-go consumptie stelt ons voor een dubbele uitdaging. We moeten niet alleen vermijden dat mensen hun afval op de grond gooien, we moeten hen ook de kans bieden om hun afval te sorteren, net zoals ze dat thuis doen. Op die manier kunnen we ook die verpakkingen maximaal capteren en recycleren.”

Ann Nachtergaele, Vice-voorzitter Fost Plus

Wordt Brussels Airport straks de best recyclerende luchthaven van Europa?

Brussels Airport mocht in 2018 meer dan 25 miljoen passagiers verwelkomen, een cijfer dat de laatste jaren sterk gegroeid is. Dat succes heeft de luchthaven vooral te danken aan een sterke focus op de passenger experience. Een nette luchthaven, met oog voor duurzaamheid en recyclage, is een cruciaal onderdeel van die ervaring. Brussels Airport voerde een aantal jaar geleden al de selectieve inzameling van verpakkingen in en behaalt vandaag een recyclagegraad van 25 %. Dat cijfer moet de komende jaren gevoelig stijgen. Met Fost Plus als partner wil de luchthaven op termijn zelfs de best recyclerende luchthaven van Europa worden.

Deel dit artikel