VOORWOORD

“De economie zal circulair zijn of niet zijn”

Patrick Laevers, Managing Director van Fost Plus

Deel dit artikel

We kunnen het niet ontkennen. Onze economie is er de laatste decennia enorm op vooruitgegaan. En dat is een goede zaak. Tegelijk worden we ons steeds bewuster van de negatieve impact van die economische groei.

Toch hoeft een toenemende welvaart niet ten koste te gaan van milieu en maatschappij. Steeds meer mensen zijn ervan overtuigd dat we naar een circulaire economie moeten, waarin we gebruikte producten en verpakkingen maximaal hergebruiken, recupereren en recycleren.


Gelukkig hebben we de voorbije jaren al heel wat vooruitgang geboekt op dat vlak. We recycleren in België al meer dan 90 % van de verpakkingen die op de markt komen. De introductie van de blauwe zak, intussen bijna 25 jaar geleden, zorgde voor een kantelpunt.

“We hebben de ambitie om een echte circulaire verpakkingseconomie uit te bouwen in ons land.”

Stephan Windels, Voorzitter van Fost Plus

Maar het is duidelijk dat we meer moeten doen. Veel meer.


Fost Plus heeft de ambitie om de komende jaren een echte circulaire verpakkingseconomie uit te bouwen in ons land. We willen daarbij verder bouwen op de successen van het verleden, maar tegelijk ook investeren in innovatieve oplossingen en nieuwe technologieën.


Met de invoering van de nieuwe blauwe zak zetten we opnieuw een belangrijke stap in de goede richting. Door PMD uit te breiden naar alle plastic verpakkingen zullen we per inwoner per jaar 8 kilogram extra verpakking kunnen inzamelen en recycleren.


Tegelijk willen we ons werkingsgebied uitbreiden. De Belgen sorteren bijzonder goed in hun thuisomgeving, maar buitenshuis gaan nog te veel verpakkingen verloren, omdat we ze niet goed sorteren of zelfs gewoon op de grond gooien. Fost Plus stippelde een plan uit om ook buitenshuis veel meer in te zamelen en te recycleren.


Maar een circulaire verpakkingseconomie kunnen we niet alleen realiseren.


Duurzaam omgaan met verpakking is een gedeelde verantwoordelijkheid: burgers die sorteren, producenten die verpakken, maar ook de overheid die het beleid uitstippelt, de intercommunale die sensibiliseert of de operationele partners die actief zijn op het terrein. Daarom willen we iedereen in dit verhaal engageren. Met gebruiksvriendelijke inzamelsystemen, met duurzame recyclage-oplossingen en met een open geest voor nieuwe evoluties en veranderende behoeften.


Zo maken we het voor iedereen gemakkelijker om mee te bouwen aan een circulaire economie en een duurzame toekomst.

Patrick Laevers, Managing Director van Fost Plus

Stephan Windels, Voorzitter van Fost Plus

Deel dit artikel